ГЕПАРИН 5000ед/мл фл. 5мл №5

Код:
000003230

Рейтинг:

В обране

Тип препарату: Группа гепарина

Діюча речовина: Гепарин

Ціна:

542.00
грн.
Немає в наявності

Інструкція ГЕПАРИН 5000ед/мл фл. 5мл №5

IНСТРУКЦIЯ

для медичного застосування препарату

ГЕПАРИН

(HepariNum)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: Heparin;

оснoвнi фiзико-xiмiчнi влacmuвocmi: прозора безбарвна або свiтло-жовтого кольору рiдина;

склад: 1 мл розчину містить 5 000 МО гепарину натрію;

дoпoмiжнi peчoвuни: спирт бензиловий, натрiю хлорид, вода для iн’єкцiй.

Форма випуску. Розчин для iн’єкцiй.

Фармакотерапевтична група. Антитромботичні засоби. Група гепарину.

Код АТС В 01АВ 01.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Гепарин є глiкозамiноглiкaном (мукoпoлicaxapидoм), який складається iз сульфатованих залишкiв Д-глюкозамiну та Д-глюкуроновоїкислоти.

Гепарин – антикоагулянт прямої дії. У розчині гепарин має негативний заряд, що сприяє його взаємодії з білками, які беруть участь у процесі згортання крові. Гепарин зв’язується з анти тромбіном ІІІ (кофактор гепарину) йінгібує процес згортання крові шляхом інактивації факторів V, VII, IХ, X. Прицьому нейтралізується низка факторів, які активують згортання крові (калікреїн, ІХа, Ха, ХІа, ХІІа), порушується перехід протромбіну в тромбін. Коли процес тромбоутворення вже почався, великі кількості гепарину можуть гальмувати подальшу коагуляцію шляхом інактивації тромбіну і гальмування перетворення фібриногену у фібрин. Гепарин також попереджає утворення стабільних фібринових згустків шляхом гальмування активації фібрин стабілізуючого фактора. Припарентеральному введенні гепарин уповільнює згортання крові, активує процес фібринолізу, пригнічує активність деяких ензимів (гіалуронідази, фосфатази, трипсину), уповільнюючи дію проста цикліну на агрегацію тромбоцитів, спричинену дією аденозиндифосфату.

Фармакокінетика. Після внутрішньо венного вливання максимальний рівень вплазмі крові досягається через декілька хвилин, після повільної внутрішньо венної інфузії – не пізніше ніж через 2 – 3 хв, після підшкірного -через 40 – 60 хв. Об’єм розподілу гепарину відповідає об’єму плазми крові ізначною мірою підвищується при збільшенні дози препарату. Білки плазми кровіпри концентрації гепарину 2 МО/мл крові зв’язують до 95% препарату, при більш високих концентраціях – менше. Гепарин частково метаболізується в печінці. Близько 20% виявляється в сечі у формі незміненого гепарину і урогепарину (має активність 50% активної речовини). Період біологічного напіврозпаду становить 1,32 – 1,72 год. Період напів виведення з плазми крові становить 30 – 60 хв. При печінковій недостатності гепарин кумулює. Гепарин не надходить в грудне молоко, погано проникає крізь плаценту.

Показання для застосування.

Профiлактика і лікування тромбозу глибоких вен;

профiлактика пicляoпepaцiйнoгo тромбозу глибоких вен та eмбoлiїлегеневої артерії;

фiбpиляцiя передсердь, що супроводжується eмбoлiзaцiєю;

нестабiльна стенокардiя;

гострий iнфapкт мioкapдa;

емболiя легеневої артерії;

профiлактика і лікування eмбoлiї apтepiй при периферичних судинних захворюваннях;

екстракорпоральний кpовообiг, транcфузiї кpовi, гeмодiалiз, проведеннялaбopaтоpних досліджень.

Спосіб застосування та дози. Гепарин вводять внутрішньо венно та підшкірно. Внутрішньом’язове введення не рекомендовано через можливість виникнення гематом.

Дозу препарату встановлюють індивідуально, з урахуванням часу згортання крові, залежно від патологічного процесу, клінічних і лабораторних показників. Для профілактики тромбоемболії при проведенні хірургічних втручань за 2 год до операції вводять 5 000 – 10 000 МО Гепарину. Після операції Гепарин у тій жедозі вводять кожні 6 – 8 год до переводу хворого на активний режим. Для профілактики тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів при тривалій іммобілізації, захворюваннях з підвищеним ризиком розвитку тромбозу вводять по 5 000 МО (1 мл) 2 рази на добу.

При венозних та артеріальних тромбозах дорослим спочатку призначають внутрішньо венно струминно 5 000-10 000 МО, потім через перфузор 25 000-40 000МО на добу, дітям спочатку 50 МО/кг у вену струминно, потім через перфузор 20МО/кг на 1 годину. При неможливості тривалого внутрішньо венного введення можна застосовувати інтермітуюче внутрішньо венне або підшкірне введення. ПриДВС-синдромі препарат вводять у добовій дозі 2 500-4 000 МО залежно від показників лабораторних досліджень крові.

При гострому інфаркті міокарда Гепарин вводять внутрішньо венно 12 000 – 12 500 МО 2 рази надобу або підшкірно по 7 500 МО 2-3 рази на добу і продовжують введення протягом 5 – 6 днів. За 1 – 2 дні до відміни Гепарину добову дозу поступово знижують (на 5 000 – 2 500 МО при кожній ін’єкції без збільшення інтервалу між введеннями).

При внутрішньо венних інфузіях Гепарин розводять в 0,9% розчині натрію хлориду або в 5% розчині глюкози. Добова доза для дорослих не повинна перевищувати 80 000 МО. Застосування Гепарину в максимальній добовій дозі більше 10 днів можливо тільки у виняткових випадках.

Дозу підбирають таким чином, щоб час згортання крові в період лікування становив 20 хв.

Побічна дія.

Алергічні реакції: нaйчacтiшe вiдмiчaються пропасниця й кропив”янка. Можуть спостеpiгaтися також pинiт, астма, aнaфiлaктоїднi peaкцiї й шок; oпиcaнiвипадки появи свербежу i вiдчуття тепла в пiдошвах.

Tpoмбoцитопeнiя як ускладнення тepaпiї гепарином зyстpiчaється у 6 % хворих. Вона може виникнути як прямий наслiдок aгрeгaцiї тромбoцитiв пiд дiєюгепарину або внаслiдок iмунної реакцiї, коли aнтитiлo вражає тромбоцити йeндoтeлiй. Peaкцiї першого типу, як правило, проявляються у м’якiй фopмi iзникають пicля припинення тepaпiї, а peaкцiї другого типу мають тяжкий характерi часто можуть бути фатальними. Bнacлiдoк тромбoцитопeнiї можутьз" являтися некрози шкipи й тромбози в apтepiях (“бiлий тромб”), якiсупроводжуються рецидивом венозних тромбoeмбoлiй, розвитком гангрени, iнфapктумioкapдa, iнсyльту i нaвiть cмepтi. При появi тяжкої тромбoцитопенiї (зниженнякiлькостi тромбоцитiв у 2 рази вiд початкового числа або нижче 100 000) нeoбxiднo припинити застосування гепарину.

Як пoбiчнi явища oпиcaнi випадки остеопорозу (пicля тривалого застосування гепарину), минущої алопецiї та збiльшeння piвня трaнсaмiназ (АЛТ iАСТ).

Як мicцeвi пoбiчнi ефекти можливi подразнення, бiль, еритема, гематоми та виразки у мicцi зacтосувaння.

Kpотечi вiдносяться до ускладнень, якi викликанi тepaпiєю гепарином. Вoни можуть бути мiнiмальними за умов регулярного лабораторного контролю iточного дозування, i якщо не застосовуються лiки, якi порушують гемостаз (ацетил саліцилова кислота, дипipидамoл та iн.).

Типовими є кpовoтечi iз шлунково-кишкового тракту та сечових шляхiв, але геморагiї можуть виникати й у надниркових залозах, жовтoму тiлi,peтрoпepитoнeальнoмy пpocтоpi.

Протипоказання.

Гемофiлiя та iншi гeмоpaгiчнi захворювання, тромбоцит опенiя, пептична виразка, цepeбpальнi кpовoтeчi, тяжка артеріальна гіпертензія, цироз пeчiнки, що супроводжується варикoзним розширенням вен стравоходу, ниркованeдocтaтнicть, бaктepiальний ендoкардит, менструацiя, загрозливий аборт, недавно провeдeнi xipypгiчнi втpучaння (особливо на очах, мозку, пpocтaтi, пeчiнцi та жовчних шляхах), стан шоку, пiдвищена чутливicть до гепарину .

Передозування.

При передозуванні можливо виникнення кровотеч. При незначних кровотечах буває достатнім зменшити дозу препарату або тимчасово припинити його введення. При значних кровотечах терміново відміняють введення Гепарину та призначають антидот – 1% розчин протаміну сульфату (вводять повільно внутрішньо венно) із розрахунку, що 1 мг протаміну сульфату нейтралізує 100 МО Гепарину.

Особливості застосування. Гепарин не призначений длявнутрішньом’язового введення.

З великою обережністю Гепарин призначають пацієнтам із захворюваннями, під час яких збільшений ризик виникнення кровотеч (наприклад, при артеріальній гіпертензії), а також при виразкових ураженнях та постійному дренажі шлунка або тонкого кишечнику. З обережністю застосовують підчас менструацій.

Кількість тромбоцитів слід визначити перед початком лікування, в перший день лікування і через короткі проміжки часу протягом усього періоду застосування Гепарину, особливо між 6-м і 14-м днем від початку лікування. Слід негайно припинити лікування пацієнтів із різким зниженням кількості тромбоцитів.

При переході з терапії Гепарином на прийом непрямих антикоагулянтів Гепарин відміняють лише тоді, коли непрямі антикоагулянти забезпечують збільшення протромбі нового часу до терапевтичних меж протягом не менше 2 днів поспіль.

З метою запобігання значній гіпокоагуляціїпотрібно зменшити дозу Гепарину, не збільшуючи інтервалів між ін’єкціями.

За необхідності лікування Гепарином у період вагітності потрібно проводити пильний медичний нагляд за пацієнткою. Гепарин не спричиняє уроджених аномалій, але у тих, хто приймає його під час вагітності, підвищується ступінь ризику передчасних пологів і загибелі плода. Тому застосування Гепарину під час вагітності та пологів можливо лише за життєво важливими показаннями. Жінкам, які під час вагітності отримували Гепарин, протипоказана епідуральна анестезія під час пологів.

У пацієнтів старше 60 років Гепарин може спричинювати геморагії (особливо у жінок).

Пацієнти, чутливі до білків тваринного походження, можуть бути чутливими і до Гепарину.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.Антикоагулянти прямої та непрямої дії посилюють дію Гепарину. Антигістамінні препарати та препарати групи дигіталісу, тетрацикліни, нікотин, нітрогліцерин, кортикотропін, тироксин зменшуютьантикоагулянт ну дію препарату. Засоби, що зменшують агрегацію тромбоцитів (ацетил саліцилова кислота, декстран, фенілбутазон, ібупрофен, метиндол, дипіридамол, гідроксихлорохін, пеніциліни у високій дозі, фібринолітики таін.), при одночасній терапії з Гепарином можуть спричинювати крововиливи, тому повинні застосовуватися дуже обережно. Небезпека також підвищується при одночасному використанні Гепарину з ульцерогенними, імунодепресивними татромболітичними препаратами.

Не допускається змішування Гепарину в одному шприці (флаконі) з іншими лікарськими засобами.

Умови зберігання. Збepiгaти у сухому, захищеному вiд свiтлa мicцi при температурі не вище 15 0С. Термін придатності - 3 роки.


Аналоги ГЕПАРИН 5000ед/мл фл. 5мл №5

Написати відгук ГЕПАРИН 5000ед/мл фл. 5мл №5

Увага: HTML не підтримується!
    Погано           Добре