Для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії