Для усунення токсичних ефектів протипухлинної терапії ампули флакони